Thông báo tuyển chọn vận động viên tham gia Hội giao lưu NVSP-VN-TDTT các trường Sư phạm vùng Trung Bắc lần thứ 10 tại Yên Bái

Thông báo tuyển chọn vận động viên tham gia Hội giao lưu NVSP-VN-TDTT các trường Sư phạm vùng Trung Bắc lần thứ 10 tại Yên Bái
Thực hiện kế hoạch của Ban tổ chức Hội Giao lưu NVSP- VN – TDTT các sư phạm vùng Trung Bắc lần thứ 10 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái; Căn cứ QĐ số 556/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 7 năm 2014 về việc thành lập tiểu ban Thể thao tham gia Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường Sư phạm vùng Trung Bắc, Khoa GDTC tổ chức tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu tại Hội thi như sau:

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      KHOA GDTC                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 25 tháng  năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển chọn vận động viên thể thao tham gia thi đấu tại Hội Giao lưu NVSP  - VN - TDTT
các trường sư phạm vùng Trung Bắc
       
       Thực hiện kế hoạch của Ban tổ chức Hội Giao lưu NVSP- VN – TDTT  các sư phạm vùng Trung Bắc lần thứ 10 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái;
       Căn cứ QĐ số 556/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 7 năm 2014 về việc thành lập tiểu ban Thể thao tham gia Hội thi Nghiệp vụ Sư  phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường Sư phạm vùng Trung Bắc,
Khoa GDTC tổ chức tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu tại Hội thi như sau:
1.  Nội dung tuyển chọn:
     1.1. Môn điền kinh (nam, nữ)
     1.2. Môn bóng đá (nữ)
     1.3. Môn bóng chuyền (nam, nữ)
     1.4. Môn đẩy gậy (nam, nữ)
     1.5. Môn bóng bàn (nam, nữ)     
     1.6. Môn cờ vua (nam, nữ)
 2.  Địa điểm, thời gian, đối tượng tuyển chọn:
     2.1. Địa điểm: Nhà tập luyện thể thao trường ĐHSP Hà Nội 2
     2.2. Thời gian:
          - Đợt 1: 8h30 ngày 08 tháng 8 năm 2014
          - Đợt 2: 8h30 ngày 10 tháng 9 năm 2014
     2.3. Đối tượng tuyển chọn: Sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tập tại trường ĐHSP Hà Nội 2.
    * Liên hệ: VPK GDTC; ĐT: 02113. 879.799; 0982.698.456 (Thầy Đoàn)
                                                                                                                                                                                        KT. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                                                                                             P.Trưởng khoa
  
                                                     
 
                                                                                                                                                                                                Vũ Tuấn Anh